logo
banner
homeorkestdirigentbestuurrepertoire
agendaadresmediacontactGrote Clubactie
Grote Clubactie
HET BESTUUR
De samenstelling van het bestuur is momenteel als volgt:

Secretaris
Ria Wanders
Klarenburg 361,
1068 XX Amsterdam,
06 2282 9703
info@tavenukaph.nl

Voorzitter
Arnold van Workum
06 8275 7700
workum51@planet.nl

Penningmeester
Frank van Workum
fvanworkum@planet.nl
NL61 INGB 0000 1016 45

Muziekcommissaris
2e secretaris

Chris Wanders

Privacystatement